neki od primjera:

piano 1
piano 2
piano 3
piano 4
vocal
orchestra 1
orchestra 2
orchestra 3

 

 

 

 

radovi i klijenti


Neki od naših važnijih dosadašnjih radova:

B.Papandopulo: Laudamus (praizvedba)
B.Papandopulo: Komorna simfonija
I.Kuljerić: Životinjska farma (praizvedba)
I.Kuljerić: Bel kamen kampanela (praizvedba)
S.Šulek: 4. simfonija

…te još mnoga djela B. Papandopula, Ž. Brkanovića, S. Šuleka, I. Kuljerića, M. Ruždjaka, K. Šipuša, B. Šipuša, V. Lisinskog, M. Cipre, F. Corcorana, J. Š. Slavenskog, S. Horvata, R. Radice, A. Francisa i drugih. 

Naši dosadašnji klijenti uključuju:

Zagrebačka filharmonija
Cantus
Hrvatska glazbena unija
MIC
Epta
Dubrovačke ljetne igre
KD Lisinski
Hrvatsko narodno kazalište
Osorske večeri
Varaždinske barokne večeri
Hrvatsko društvo
   skladatelja

Privatni klijenti i ansambli u Hrvatskoj, SAD-u, Australiji, Nizozemskoj i Njemačkoj.


Pro Notis d.o.o., Mrazovićeva 9, 10000 Zagreb
091/588 6373; 095/868 0809
e-mail: info@pronotis.com

 design &hosting:rosenthal